Shockwatch, pochłaniacze wilgoci, papiery VCI, folia VCI, ochrona VCI - KelarPack
Wskaźniki temperatury
Wskaźniki temperatury to aktywne etykiety, które w prosty sposób umożliwiają monitorowanie produktów wrażliwych na działanie niskich lub wysokich temperatur. Dostarczają producentowi oraz użytkownikowi natychmiastowej informacji czy oznaczone nimi produkty były narażone na zbyt wysokie lub za niskie temperatury mogące doprowadzić do ich uszkodzenia.
Zaletą etykiet jest:
  • natychmiastowy i prosty odczyt - wystarczy rzut oka

  • łatwość zastosowania - nie wymaga dodatkowego oprzyrządowania

  • mobilność - przemieszczanie się wskaźnika wraz z produktem

  • nieodwracalność wskazań

  • niezależność działania od źródeł energii

  • niski koszt

Wyżej wymienione zalety umożliwiają wprowadzenie taniego i kompletnego programu kontroli i eliminacji zagrożeń na jakie narażone są produkty w całym procesie dystrybucji lub użytkowania. Przemysłowe wskaźniki temperatury służą monitorowainu warunków eksploatacji urządzeń.

Przemysłowe wskaźniki temperatury

Przemysłowe wskaźniki temperatury to szybkie i proste systemy monitorowania wysokich temperatur w zakresie od +40oC do 260oC. 
Wskaźniki te używane są jako elementy zapewnienia jakości, zapobiegawcze i kontroli gwarancyjnej. Wykorzystywane są do monitorowania pracy: silników elektrycznych, generatorów, transformatorów, prostowników, urządzeń elektrycznych, kontroli temp. silników w sportach motorowych kontroli temp. hamulców lotniczych i wielu innych.

Warmmark
WarmMark jest samoprzylepną etykietą informującą o poddaniu oznaczonego nią produktu działaniu wysokich temperatur mogących doprowadzić do jego uszkodzenia. Dzięki jej zastosowaniu można uzyskać informację o przekroczeniu temperatury granicznej jak również o przybliżonej długości okresu w jakim produkt był narażony na zbyt wysoką temperaturę.
Coldmark
ColdMark jest samoprzylepną i samoaktywizującą się etykietą informującą o poddaniu oznaczonego nią produktu działaniu niskich temperatur mogących doprowadzić do jego uszkodzenia
   
 

shockwatch.pl © 2006

Projekt: www.zstudio.pl