Tiltwatch Plus

Tiltwatch Plus to wskaźnik przechyłu monitorujący z dokładnością 10 stopni kąt przechyłu produktów. Oferowany z kolejną numeracją - wyklucza możliwość fałszerstwa.
Wymiary: 12 cm x 12 cm x 1 cm
Temperatura działania: -40° to 60°C
Tolerancja: +/- 5%
Zapytaj o produkt

Tiltwatch Plus jest wskaźnikiem przechyłu, który daje dodatkową informację na temat wysokości kąta przechyłu jakiemu poddany był ładunek. Zawiera trzy wskaźniki, z których dwa informują o wielkości przechyłu i jego kierunku, a trzeci pokazuje czy nastąpiło odwrócenie ładunku “do góry dnem”.

Etykiety Tiltwatch znajdują szerokie zastosowanie do monitorowania:

  • Urządzeń telekomunikacyjnych
  • Maszyn i urządzeń przemysłu ciężkiego
  • Dużych systemów komputerowych
  • Aparatury medycznej, farmaceutycznej
  • Kopiarek, Drukarek i Skanerów
  • Akumulatorów przemysłowych
  • Mebli i innych

Tiltwatch Plus to dokładna kontrola przesyłek wykraczająca daleko poza pasywne drukowane ostrzeżenia.
Używając Tiltwatch Plus podobnie jak w przypadku Tiltwatch można łatwo wprowadzić program ochrony ładunków. Do wskaźnika Tiltwatch Plus dołączona jest etykieta towarzyszącą, która stanowi zarazem dodatkowe oznaczenie ostrzegawcze, jak również umożliwia oznaczenie dopuszczalnego kąta przechyłu.

UWAGA!
Kluczowym elementem programów Tiltwatch i TiltWatch Plus jest poinformowanie wszystkich uczestników łańcucha dystrybucji produktów. Proponujemy używanie Karty Monitoringu Produktu.

Kąt aktywacji Mierzone co 10 stopni zaczynając od kąta przechyłu 30 stopni
Dokładność +/- 5%
Zakres monitorowania 360 stopni monitorowane w jednej płaszczyźnie
Tolerancja wilgotności 5% do 99% nie skondensowanej
Tolerancja temperatury -40 stopni C do + 60 stopni C
Wymiary 12 cm x 12 cm x 1 cm
Sposób użycia Trzymając w pionie odkleić folię i przykleić do opakowania lub produktu. Produkt jest uzbrajany w momencie oderwania folii.

NIE PRZEWRACAĆ
Przydatność substancji klejącej 12 miesięcy
Wymiary : 12 cm x 12 cm x 1 cm
Temperatura działania : -40° to 60°C
Tolerancja : +/- 5%