Wskaźniki temperatury

Wskaźniki temperatury to aktywne etykiety, które w prosty sposób umożliwiają monitorowanie produktów wrażliwych na działanie niskich lub wysokich temperatur. Dostarczają producentowi oraz użytkownikowi natychmiastowej informacji czy oznaczone nimi produkty były narażone na zbyt wysokie lub za niskie temperatury mogące doprowadzić do ich uszkodzenia.

Zaletą etykiet jest:

  • natychmiastowy i prosty odczyt - wystarczy rzut oka
  • łatwość zastosowania - nie wymaga dodatkowego oprzyrządowania
  • mobilność - przemieszczanie się wskaźnika wraz z produktem
  • nieodwracalność wskazań
  • niezależność działania od źródeł energii
  • niski koszt

Wyżej wymienione zalety umożliwiają wprowadzenie taniego i kompletnego programu kontroli i eliminacji zagrożeń na jakie narażone są produkty w całym procesie dystrybucji lub użytkowania. Przemysłowe wskaźniki temperatury służą monitorowainu warunków eksploatacji urządzeń.

Warmmark

WarmMark jest samoprzylepną etykietą informującą o poddaniu oznaczonego nią produktu działaniu wysokich temperatur mogących doprowadzić do jego uszkodzenia.
Poznaj szczegóły

Coldmark

ColdMark jest samoprzylepną i samoaktywizującą się etykietą informującą o poddaniu oznaczonego nią produktu działaniu niskich temperatur mogących doprowadzić do jego uszkodzenia.
Poznaj szczegóły

Wskaźniki temperatury

Wskaźniki Warmmark i Coldmark to aktywne etykiety pomagające monitorować warunki termicznie podczas transportu i przechowywania towarów. Ochrona ładunków przed przegrzaniem lub przechłodzeniem to częstokroć kluczowy element zabezpieczenia ładunków. Szczególne znaczenie ma w takich branżach jak przemysł farmaceutyczny, spożywczy i chemiczny.
Poznaj szczegóły