Coldmark

ColdMark jest samoprzylepną i samoaktywizującą się etykietą informującą o poddaniu oznaczonego nią produktu działaniu niskich temperatur mogących doprowadzić do jego uszkodzenia.
Wymiary: 8,4 cm x 1,9 cm x 0,9 cm
Temperatura działania: -3°C, 2°C, 0°C, +5°C.
Tolerancja: +/- 1°C
Zapytaj o produkt

Dostępne zakresy temperatur granicznych, których przekroczenie powoduje zabarwienia wskaźnika: -3 oC, 0 oC, +2oC, +5 oC. Dla przykładu ColdMark oznaczony temperaturą graniczną 0oC informować będzie czy oznaczony produkt został narażony na temperaturę 0oC bądź niższą. ColdMark jest szczególnie przydatny w procesie przechowywania i przewozu niektórych produktów medycznych , farmaceutyków, szczepionek, testów diagnostycznych, farb, klejów, kosmetyków, chemikaliów, art. spożywczych i roślin.

Zasady działania
Etykieta ColdMark zawiera okienko wskaźnika, które w przypadku utrzymania właściwych warunków termicznych pozostaje bezbarwne. W momencie ekspozycji etykiety na temperaturę równą bądź niższą od określonej przez okres około 30 minut bądź krótszym następuje zmętnienie wskaźnika oraz pojawienie się fioletowych smug. Przywrócenie właściwej temperatury etykiety powoduje nieodwracalne zabarwienie wskaźnika na kolor fioletowy. Zalecamy używanie wskaźników Coldmar i Warmmark wraz z Kartą Monitoringu Temperatury Produktów.

Przechowywanie i sposób użycia
Etykiety ColdMark należy przechowywać w temperaturze pokojowej maksymalnie do 43 oC lub w chłodnym miejscu, pod warunkiem że temperatura przechowywania będzie wyższa o minimum 5 oC od oznaczonej na etykiecie temperatury granicznej. Właściwie przechowywane etykiety są praktycznie gotowe do użycia. Wystarczy zdjąć pasek zabezpieczający klej i nalepić ColdMark na suchą powierzchnię. Etykiety ColdMark nie należy umieszczać na powierzchniach, które mogą być poddane naciskowi.

Dodatkowe informacje

  • Standardowe temperatury graniczne: -3°C, 2°C, 0°C, +5°C.
  • Dokładność - +/- 1°C
  • Opakowanie - 100 sztuk
  • Wymiary (długość x szerokość x grubość) - 8,4 cm x 1,9 cm x 0,9 cm