Warmmark

WarmMark jest samoprzylepną etykietą informującą o poddaniu oznaczonego nią produktu działaniu wysokich temperatur mogących doprowadzić do jego uszkodzenia.
Wymiary: 4,6 cm x 1,9 cm x 0,15 cm
Tolerancja: +/- 1°C
Zapytaj o produkt

Dzięki jej zastosowaniu można uzyskać informację o przekroczeniu temperatury granicznej jak również o przybliżonej długości okresu w jakim produkt był narażony na zbyt wysoką temperaturę.

Trzy rodzaje etykiet WarmMark

  • Krótkookresowe - wskazują na przekroczenie temperatury granicznej przez okres od 8 do 48 godzin
  • Długookresowe - wskazują na przekroczenie temperatury granicznej przez okres 1 tygodnia
  • Etykiety “Duo-Temperature WarmMark” - wskazują na przekroczenie temperatury granicznej przez okres 2 tygodni oraz posiadają dodatkowy wskaźnik przekroczenia temperatury 34°C, (zdjęcie obok).

Zasady działania
Podstawowe element wskaźnika to substancja barwiąca, która rozpuszcza się po przekroczeniu określonej temperatury granicznej, biały pasek wskaźnika oraz folia oddzielająca oba w.w elementy.W przypadku zachowania właściwych temperatur okienko wskaźnika pozostaje bezbarwne.
W momencie narażenia etykiety WarmMark, a tym samym monitorowanego produktu na temperaturę wyższą od granicznej zawarta we wskaźniku barwiąca substancja chemiczna zaczyna stopniowo rozpuszczać się i stopniowo zabarwiać na czerwony pasek wskaźnika informując o nieprawidłowościach. Tempo zmiany koloru wskaźnika uzależnione jest od wysokości temperatury powyżej ustawionego progu granicznego (im wyższa temperatura tym zabarwienie wskaźnika następuje szybciej). W momencie przywrócenia temperatury niższej od granicznej dla wskaźnika następuje zatrzymanie procesu zabarwiania wskaźnika, a ponowne podgrzanie produktu powyżej określonej granicy powoduje kolejne uruchomienie wskaźnika. W ten sposób otrzymujemy informację nie tylko o fakcie przegrzania produktu jak również o czasie narażenia produktu na wysokie temperatury.

Sposób użycia
Budowa etykiety WarmMark sprawia, że jej użycie jest wyjątkowo szybkie i proste. Wymagane jest jedynie wcześniejsze schłodzenie etykiety do temperatury minimum 5°C poniżej temperatury granicznej. Po naklejeniu WarmMark na monitorowany produkt / ładunek należy go aktywizować poprzez wyciągnięcie paska zabezpieczającego. Zalecamy używanie wskaźników Warmmark i Coldmark wraz z Kartą Monitoringu Temperatury Produktów.

Zakres temperatur etykiet krótkookresowych WarmMark przedstawia poniższa tabela.

WarmMark krótkookresowy Czas pełnego zabarwiania okienek wskaźnika*
Temperatura graniczna Okno # 1 Okno # 2 Okno # 3
-18 stopni C < 1 godz. 3 godz. 12 godz.
0 stopni C 2 godz. 12 godz. 48 godz.
5 stopni C <30 min. 2 godz. 8 godz.
8 stopni C 2 godz. 12 godz. 48 godz.
10 stopni C 2 godz. 12 godz. 48 godz.
20 stopni C 2 godz. 12 godz. 48 godz.
25 stopni C <30 min. 2 godz. 8 godz.
30 stopni C <30 min. 2 godz. 8 godz.
37 stopni C <30 min. 2 godz. 8 godz.

Zakres temperatur etykiet długookresowych WarmMark: 10oC
Czas pełnego zabarwienia* pięciu okienek wynosi odpowiednio: 12, 36, 60, 100 i 168 godzin .
* Czasy pełnego zabarwienia okienek dotyczą ciągłej ekspozycji etykiety na temperaturę 2°C powyżej temperatury granicznej. W przypadku większego wzrostu temperatury podane czasy zabarwienia ulegają skróceniu.

Dodatkowe informacje

  • Dokładność: +/- 1°C
  • Przechowywanie: w temperaturze pokojowej lub chłodni
  • Opakowanie: 100 sztuk
  • Termin przydatności: 2 lata od daty produkcji
  • Wymiary (długość x szerokość x grubość) - 4,6 cm x 1,9 cm x 0,15 cm
Wymiary : 4,6 cm x 1,9 cm x 0,15 cm
Tolerancja : +/- 1°C