MAG2000

MAG 2000 to skuteczny wskaźnik wstrząsów mogących doprowadzić do uszkodzenia produktów w efekcie niewłaściwie prowadzonego procesu transportu, prac załadunkowo-rozładunkowych czy montażu. Stosowany głównie do monitoringu dużych i ciężkich przesyłek np. kontenerowych lub ładunków szczególnie delikatnych. Dostępny w zakresie czułości od 0,5 G do 40 G co 0,5 G. Zapytaj o produkt

Shockwatch MAG2000 - wskaźnik wstrząsu.

MAG2000 to wielokrotnego użytku wskaźnik magnetyczny przeznaczony do monitorowania nadmiernych wstrząsów podczas transportu przesyłek ciężkich lub wyjątkowo delikatnych takich jak maszyny i urządzenia zapakowane w skrzynie, przesyłki kontenerowe, przesyłki całowagonowe.

Wysoka dokładność, łatwość użycia oraz szeroki zakres czułości od 0,5 do 40 g sprawiają, że znajduje on szerokie zastosowanie w transporcie ładunków.
W celu użycia, wystarczy odkleić folię i przykleić lub przykręcić wkrętami wskaźnik do opakowania. Po umocowaniu należy za pomocą specjalnego klucza otworzyć wskaźnik, umieścić krążek magnetyczny we właściwym miejscu i ponownie zamknąć. Od tego momentu produkt jest monitorowany.

Zasada działania
MAG 2000 to urządzenie zawierające dwa odpowiednio dobrane magnesy, z których jeden jest umocowany na stałe podczas gdy drugi ruchomy (zabarwiony na czerwono) służy za wskaźnik. W wyniku powstałego w efekcie wstrząsu lub wibracji przyśpieszenia, którego siła przewyższa siłę wzajemnego przyciągania magnesów, magnesy rozłączają się. Magnes-wskaźnik w kolorze czerwonym przemieszcza się i staje widoczny, sygnalizując nadmierny wstrząs. Położenie magnesu-wskaźnika wskazuje na kierunek wstrząsu. Za pomocą specjalnego klucza można otworzyć wskaźnik i zresetować w celu ponownego użycia. Wskaźniki dobierane są w zależności od poziomu dopuszczalnego dla danego produktu wstrząsu lub zgodnie z sugerowanymi zasadami doboru wskaźnika w zależności od wagi ładunku.

Mag 2000 to nie tylko wskaźnik to program ochrony ładunków, w który zaangażowani są nie tylko nadawcy ale również spedytorzy, przewoźnicy i odbiorcy. Kluczowym elementem sukcesu jest dokładne poinformowanie uczestników procesu przewozu o używanych wskaźnikach i sposobie ich działania.

Wskaźnik MAG 2000 znajduje szerokie zastosowanie do monitorowania dużych ładunków, opakowań paletowych, kontenerów zawierających między innymi:

  • Aparaturę medyczną i sprzęt laboratoryjny
  • Maszyny przemysłu ciężkiego
  • Urządzenia elektroniczne
  • Maszyny drukarskie
  • Urżądzenia chłodnicze
  • Dzieła sztuki i meble
  • Systemy uzbrojenia